Kudász József Emlékérem

A magyar szívsebészet tudományos és gyakorlati előrevitelében, fejlesztésében kimagasló teljesítményt nyújtó sebészegyéniségek elismerésére 1998-ban létrehozott Kudász József Emlékérmet idén Dr. Szabolcs Zoltánnak ítélték oda több évtizedes magas színvonalú gyógyító, oktató és kutató tevékenységéért. Az emlékérem átadására a Magyar Szívsebészeti Társaság Debrecenben megrendezett XX. Tudományos Kongresszusán került sor.

Az emlékérmet kísérő oklevél az alábbiakban foglalta össze a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika profilvezető szívsebészének érdemeit:

"A Magyar Szívsebészeti Társaság 1998-ban Kudász József-emlékérmet alapított. A magyar szívsebészet úttörő és iskolateremtő egyéniségére kívánunk ilyen módon emlékezni és emlékeztetni. Dr. Kudász József professzor tanítómestere volt számos magyar szívsebésznek. Szakmai tudása és igényessége, valamint vezetői és emberi tartása példakép lehet minden szívsebész számára. A Magyar Szívsebészeti Társaság vezetősége úgy határozott, hogy minden évben Kudász József-emlékéremmel jutalmazza meg azokat, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak a magyar szívsebészet tudományos és gyakorlati előrevitelében, fejlesztésében. 2013-ban a Kudász József-emlékérmet Dr. med. habil. Szabolcs Zoltán egyetemi docensnek adományozzuk, aki több évtizede eredményesen tevékenykedik a Semmelweis Egyetem Szívsebészeti Klinikáján. Ötletadója és alapító tagja, majd titkára és elnöke a Magyar Szívsebészeti Társaságnak. A felnőttkori szívsebészet teljes skáláját műveli, kiemelten és magas színvonalon foglalkozik az aorta sebészetével, a Marfan szindróma kardiovaszkuláris szövődményeinek szívsebészeti ellátásával és a magyarországi szívátültetési program vezetője. Számos új műtéti eljárásnak, többek között a keringéstámogató eszközök beültetésének hazai úttörője. Széleskörű tudományos és publikációs tevékenységet folytat, kiemelkedő oktatói és kutatói munkája mellett több hazai és nemzetközi tudományos társaság, Szakmai Kollégium aktív tagja, számos hazai és nemzetközi kongresszus sikeres szervezője."

2013.11.13.