Szakmai önéletrajz

Curriculum Vitae in English
 
Név: Dr. Szabolcs Szilárd Zoltán
Született: Budapest, 1951. október 23.
Középiskola: Budapest,József Attila gimnázium 1966-1970.
Érettségi jeles eredménnyel.
Egyetem: SOTE ÁOK, 1971 - 1977.
Summa cum laude minősítéssel
Szakvizsgák: 1981: általános sebészet
1984: érsebészet
1986: szívsebészet
Tudományos fokozat: Az orvostudomány kandidátusa (PhD), 1993
Disszertáció címe: "Kapcsolódási Pontok az Arterioscleroticus Eredetű Szív - és Érrendszeri Megbetegedések Sebészi Kezelésében".
Habilitáció: Habilitációs kérelmét 2009.márciusában nyújtotta be a Semmelweis Egyetemre. Habilitációs téziseit "A Marfan szindróma szívsebészeti vonatkozásai" -val kapcsolatban fogalmazta meg.
Másod diploma: Egészségügyi Menedzser 1998. SE, EMK (1996-1998)
Megvédett diplomamunka címe: "A Hemodynamikai és Szívsebészeti Kapacitás Javításának Alternatív Lehetőségei Magyarországon"
Nyelvismeret: Angol, német
Külföldi tanulmányút: 1986 - 88: Anglia, Leeds General Infirmary Szívsebészeti osztályán
1993: St.Joseph's Heart Instuite, Tampa, Florida, 3 hetes tanfolyam: "Medical Business, Clinical and Patient Resources Preceptroship"
2006 november: Egy hetes VAD beültetési training;Universität Hamburg.
2007 március: Ismételt egy hetes VAD beültetési training: Universität Hamburg.
Szakmai társaságok: A Magyar Szívsebészeti Társaság ötletgazdája és létrehozója (1994). A Társaság titkára 1997-2003-ig; Elnöke 2003-2006-ig.
A Magyar Marfan Alapítvány Elnöke (Alapítva 2002.)
A Dunamenti Szívsebészeti Fórumnak (Danubian Forum for Cardiac Surgery) ötletadója és létrehozója; A Fórum magyar nemzeti delegáltja, General Koordinator of the DFCS); a Fórum elnöke 1996-ban és 2006-ban.
Tagja a: Magyar Kardiológusok Társaságának (Elnökségi tagja 2003-2006; az MKT Tanácsadó Testületének tagja 2006-tól), A Magyar Angiológiai Társaságnak, az International Society of Cardiovascular Surgerynek. A Magyar Sebész Társaságnak, a Magyar Transzplantációs Társaságnak. Az European Club of "Young" Cardiac Surgeons (ECYCS) magyar tagja 1990-től.
Szakmai Kollégiumi tagság: 2003-2008: a Kardiológiai Szakmai Kollégium Szívsebészeti Szakcsoportjának tagja.
2009.március 25-től tagja az újjá alakult Kardiológiai Szakmai Kollégiumnak. A Szívsebészeti Szakcsoport vezetője.
A 2011-ben megalakult Szakmai Kollégium háromfős szívsebészeti szakcsoportjának kinevezett tagja, valamint a a SZK transzplantzációs szakcsoportja tanácsadó testületének tagja.
Munkahelyei: 1970-71: Műtőssegéd a SOTE I. sz. Sebészeti Klinikáján
1977 -82: Győr, Megyei Kórház Ált. Sebészeti Osztálya
1982.02.-2009.02. SOTE/SE Ér- és Szívsebészeti Klinika
2009.02-től SE, Szívsebészeti Klinika
Jelenlegi beosztása: 2009.február 15-ig: egyetemi docens, igazgató helyettes (2003-tól); a szívsebészet osztályvezetője (2003-tól), a klinika oktatási felelőse.
2009.február 15-től egyetemi docens, oktatási felelős.
2011. november 10.: A Semmelweis Egyetem Szívtranszplantációs Programjának szívsebészeti vezetőjének nevezik ki.
2011. december 20.: A Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikai Tömb Szívsebészeti profilvezetőjévé nevezik ki.
Szívsebészeti tevékenység: A felnőtt szívsebészeti beavatkozások teljes skálája, de kiemeltenaz aorta ascendens, és ív sebészete, a Marfan szindróma ardiovasculais szövődményeinek szívsebészeti ellátása és a felnőtt szívátültetési program vezetése. 2006-ban a Nemzeti Szívtranszplantációs Várólista Bizottság Elnökének választották. 2002-től a Marfan kórban szenvedő betegek szívsebészeti ellátásának országos központjává fejleszteti a SE, Ér-és Szívsebészeti Klinikáját. Hasonlóképpen a "vér-nélkül"végzett szívműtétek (Jehova tanúinál) regionális központját alakítja ki jelenlegi munkahelyén.
Tudományos és Kutatási Program:
  2008. október 6-án elnyeri a ETT TUKEB engedélyét "Az Európai Unióban és szerte a Világban széles körben alkalmazott, mechanikus keringéstámogatást biztosító eszközök (VAD) magyarországi adaptációjára"
Magyarországon a nevéhez fűződő "elsőként" alkalmazott szívsebészeti eljárások:
  1988. július 1.: Szimultán végzett carotis - coronaria műtét
A következő 20 év során több mint 300 ilyen műtét történt a Klinikán.
1993. május 5.: Sikeres teljes aorta-ív csere
2003. március.27.: Axillo-atrialis bypass alkalmazása "A" akut aorta dissectiók műtéteinél. Az eljárásnak köszönhetően a műtéti halálozást 35%-ról 19%-ra lehetett csökkenteni.
2008. február 15.: "Műszív" beültetése (Medos BIVAD)
Publikációs aktivitás: Idegen nyelvű folyóiratban megjelent eredeti tudományos közlemények száma: 20.
IF 22.405
Hazai folyóiratban idegen nyelven megjelent közlemények száma: 2
Magyar nyelvű folyóiratban megjelent eredeti tudományosközlemények száma: 42.
Független idézettsége: 57
Hazai és külföldi kongresszusokon és szimpóziumokon elmondott előadások száma: 121.
Könyv / könyvfejezet: Barankay András, Darvas Katalin, Szabolcs Zoltán: Szív- és Érbetegségek Perioperatív ellátása
2009. Semmelweis Kiadó, Budapest;
Hazai oktatási tevékenység: 1982. óta folyamatos részvétel a gyakorlati oktatásban (érsebészet, szívsebészet, sebészeti propedeutika tárgyakban) magyar és angol nyelven.
2006-2008. években 18. tantermi előadás tartott, magyar és angol nyelven
2008. októberében a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerész-tudományi Egyetem Rektorának felkérésére, magyar és angol nyelvű előadásokat tartott a magyar és a román hallgatók számára.
A 2008/09 tanévtől kezdőődően kezdeményezésére indult el a szívsebészet (kötelezően választható) tantárgy oktatása a SE, Általános Orvostudományi Karán. A tantárgyat Ő jegyzi.
Az elmúlt 15 évben a klinika oktatási felelőse.
A szívsebészeti grémium elnöke: 2008.
Az elmúlt 5 évben 5 rezidensnek volt mentora, akik a szívsebészeti szakképzésbe beléptek.
Külföldi oktatási tevékenység: 2008 októberében a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerésztudományi Egyetem Rektorának felkérésére, magyar és angol nyelvű előadásokat tartott a magyar és a román hallgatók számára.
2011 februárjától a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerésztudományi Egyetem társprofesszoraként magyar hallgatók szívsebészeti tantermi oktatását végzi 16 tantermi óra terjedelemben.
Kongresszusok és Szimpóziumok rendezése:
  1993: European Club of Young Cardiac Surgeons (ECYCS) éves tudományos ülése, Budapest
1994: A Magyar Szívsebészeti Társaság alakuló tudományos ülése, Budapest
1995: A Magyar Szívsebészeti Társaság 2. kongresszusa, Budapest
1996: A Magyar Szívsebészeti Társaság 3. kongresszusa, Budapest,
1996. A Duna-menti Szívsebészeti Fórum (Danubian Forum for Cardiac Surgery) alakuló ülése, Budapest
1997: A Magyar Szívsebészeti Társaság 4. kongresszusa, Budapest
1997. november:A Magyar Szívsebészek Világtalálkozója, Budapest
2003. A Magyar Szívsebészeti Társaság 10. kongresszus, Budapest
2006: 1st Symposium of Aortic root reconstruction, Budapest
2006: Immunszuppresszió és immunválasz c. tudományos szimpózium, Budapest
2007. 10th Danubian Forum for Cardiac Surgery, Visegrád
2007. VAD (Westaby) symposium, Budapest
2008. 2nd Symposium of Aortic root reconstruction, Budapest
2008. Surgical Ablations Techniques in Atrial Fibrillation, Budapest
Kitüntetések: Az MKT "Pro Societate" emlékérme - 2008.
A Duna Televízió: "Magyar Csillagok" kitüntetése az első hazai műszív beültetése alkalmából - 2008.
Családi háttér: Nős, felesége: dr. Bőcs Katalin, radiológus főorvos az Országos Onkológiai Intézetben. Két gyermeke van: András 30 éves, jogász, Nóra 28 éves, állatorvos. Unokája Blanka, 6 hetes
 
  Budapest, 2012. szeptember 22.
 
Telefon: 00-36-20-825-8050
Email: dr.szabzol@gmail.com
www.szabolcszoltan.hu